Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Det gjennomføres 2-dager valg for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Ørland og Bjugn kommuner. Valgdagene er vedtatt satt til søndag 8. september og mandag 9. september.

 

Spørmål om valget kan rettes til postmottak@orland.kommune.no eller postmottak@bjugn.kommune.no. Du kan også finne mer informasjon om valget på www.valg.no.   

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal gjennomføres som om grenseendring allerede er gjennomført i henhold til Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyret i 2019. Det vil si at valget i 2019 skal gjennomføres som om sammenslåing av kommunene allerede har funnet sted.

Fellesnemnda for Ørland/Bjugn kommuner har oppnevnt Arbeidsutvalget (AU) som Valgstyret for valget 2019.

Listeforslag

Det er sendt ut informasjonsbrev til alle registrerte politiske partier i Ørland og Bjugn kommuner om krav og frister til innlevering av listeforslag, bestilling av lister til partiets eget bruk og bestilling av manntall til partiets eget bruk.

 

Innlevering av listeforslag - veiledning

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Malene finner du på https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.

 

Formelle krav og frister til listeforslag

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

  • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.
  • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
  • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Kontakt

Anne Margrethe Standahl
Stedfortreder valg
911 74 669

 

 Britt Brevik
Valgansvarlig
928 56 648

 

Fant du det du lette etter?