Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2020 - søknadsfrist 13. desember 2019

Klikk for stort bilde

 

 I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier).

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom

Bufdirs nettside for tilskuddsordningen.

Lenke til utlysningen