Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kommunestyrevalget 2019 – melding om oppføring på partiliste

valg_gull - Klikk for stort bilde Det er i løpet av april sendt ut melding pr brev til alle listekandidater som er satt opp på partiliste til høstens kommunestyrevalg.

Hver og en av dere som har fått brev fra kommunen vedrørende dette har noen rettigheter og plikter.

Rett til å kreve seg fritatt fra valg til Kommunestyret har (jfr. Valglovens § 3-4):

               

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller

valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

 

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

 

 

Dersom du vil gjøre gjeldende en av de fritaksgrunnene som er nevnt ovenfor, må du melde dette skriftlig til valgstyret innen 30. april 2019 ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

 

Krav/erklæring om fritak kan sendes via brev eller epost. Eventuell e-post sendes til postmottak@orland.kommune.no

 

Dersom krav om fritak ikke er kommet inn til valgstyret innen fristen går ut, har du mistet retten til å kreve deg fritatt.

 

 

 

Vennlig hilsen

Britt Brevik

Leder Infotorget

 

Mob: 928 56 648 / 72 51 40 00

www.orland.kommune.no

Fant du det du lette etter?