Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Dette er forslagene til kommuneblomst og -fugl for nye Ørland!

Nye Ørland kommune nøyer seg ikke med bare å ha en kommuneblomst. Kommunen skal også velge en fugl som kjennetegn.

I sitt siste møte før jul ble Fellesnemda presentert for et utvalg blomster og fugler som er aktuelle å velge blant.

Blomstene som er lansert er følgende:

Engstorkenebb - Klikk for stort bilde Engstorkenebb (Geranium pratende)

Er kommuneblomst i Bjugn.

Arten er sjelden i Trøndelag og er registrert på en lokalitet på Eide (nær Høybakken). Den finnes på grusstrender og strandlinjer. Dette er ikke en art som mange kjenner, og den er valgt nettopp fordi den er sjelden i området.

 

 

 

Maria Nøkleblom - Klikk for stort bilde Marianøkleblom (Primula veris)

Er kommuneblomst i Ørland. 
Finnes spredt i hele den nye kommunen. Slektsnavnet Primula betyr "den første om våren", og den er lett å få øye på i både veikanter og bakker. Den er kjent under mange navn som dvergnykkel, himmelsnykken, og er en tradisjonell legeplante.

 

 

 

 

 

Nattfiol - Klikk for stort bilde Nattfiol (Platanthera bifolia)

Nattfiol finnes spredt på rik kystlynghei i hele den nye kommunen. Nattfiol er både vakker og velduftende og lett å kjenne. Nattfiol lukter spesielt sterkt om kvelden når den tiltrekker seg nattsvermere. Vokser i ulike typer slåtte- og beitemark, veikanter, lyngheier og skog.

 

 

 

 

 

Hjertegras - Klikk for stort bilde Hjertegras (Briza media)

Et av de best kjente grasene blant folk fordi det er lett gjenkjennelig og fint se på. Et spesielt vakkert gras med hjerteformede småaks. Graset finnes spredt i hele kommunen. I Trøndelag kaldt «Bevende hjerte». 

 

 

 

 

 

Det er lansert fem forslag til kommunefugl. Disse er:

 

Sangsvane - Klikk for stort bilde Sangsvanen er, med et vingespenn på over to meter, en av de største fuglene vi har. Den karakteristiske lyden er et velkjent innslag her ute på vinteren. Ørland er en av de viktigste overvintringsområdene for arten i Norge.

 

 

 

Vipe - Klikk for stort bilde Vipe er en karakterfugl for landbruket, og en art med historie langt tilbake for området. For mange er den et av de viktigste vårtegnene. Arten har imidlertid hatt en dramatisk nedgang de siste årene, likevel er det noen par som fortsatt hekker i området, og er fremdeles et innslag i faunaen her ute.

 

 

 

tjeld - Klikk for stort bilde Tjelden er en av de mest velkjente vadefuglene vi har i Norge. Den er sterkt knyttet til kysten, og er for mange et sikkert vårtegn. Den er et sikkert innslag i de store fjæreområdene her ute, og noen velger også å overvintre her ute.

 

 

havorn - Klikk for stort bilde Havørna er vår største, og kanskje den mest majestetiske rovfuglen vi har langs kysten. Her ute har vi en av de tetteste bestandene i hele landet. Vi finner den hele året, både inne på fjellene og ute på skjær og holmer. Samtidig har de en av de mest karakteristiske lydene her ute på kysten.

 

 

 

 

Gulspurv - Klikk for stort bilde Gulspurven er en av de flotteste fuglene vi har. De kommer gjerne innom foringsplassen på vinteren, og de kan samle seg i imponerende store flokker over åkrene vinterstid. Den flotte gulfargen og den karakteristiske sju-telle-lyden gjør den til en av våre mest gjenkjennbare fugler.

 

 

Send gjerne forslag på mail til: postmottak@bjugn.kommune.no

Fant du det du lette etter?