Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Daglig leder nye Ørlands kommunale foretak for kultur og idrett - søknadsfrist 16. oktober 2019

Klikk for stort bildeDaglig leder for nye Ørlands kommunale foretak for kultur og idrett vil få ansvar for et stort tjenesteområde som innbefatter kultur, idrett og arrangement, samt formidling av lokal natur og historie.

Tjenester, tilbud og drift av bibliotek, kulturhus, kulturskole og andre kulturtilbud skal opprettholdes, videreføres og stadig videreutvikles som i dagens to kommuner. Det samme gjelder for drift og innhold i idrettshaller og andre kommunale idrettsanlegg.

Fullstendig  annonse finner du via Webcruiter.

Søknadsskjemaet for barnehageåret 20/21 som starter august - 20 er ikke oppretta ennå.

Alle dere som ønsker plass fra august - 20 og utover bes om å vente med å søke til medio januar - 20.

Spørsmål? Ta kontakt med Wenche Olden Moen 41454765.

 

  

Onsdag 4. desember kan DU få svar på det du vil vite om nye Ørland kommune.

     

Torsdag 28. november inviteres foreldre med barn i barnehagene i nye Ørland kommune til et nyttig, inspirerende og morsomt foredrag.

 

 

 I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier).

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom

Bufdirs nettside for tilskuddsordningen.

Lenke til utlysningen   

 

  

I perioden fram til 9. desember må all langtidsparkering skje på samme side av veien som terminalbygget.

Sysselsetting, næringsliv og innbyggertall er i vekst. Men svært høy kommunal gjeld krever tiltak, mener rådmannen.

For mange av innbyggerne i Ørland/Bjugn er nok Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak fortsatt et ukjent ansikt, mens andre allerede har hatt god nytte av hennes kunnskap og kompetanse.

 

Invitasjon til informasjonskveld om ungdomsmiljø og rus i Ørland og Bjugn

Fosen videregående vil i samarbeid med politiet og helsetjenesten i Ørland og Bjugn, invitere foresatte og andre som er opptatt av ungdommen til en informasjonskveld med tema ungdom og rus. 


Agenda for kvelden

• Status i Bjugn og Ørland

• Faktainformasjon om rusmidler og hjelpetjenester

• Dialog 


Vi håper at både foresatte, dere som jobber med ungdommen i frivillige lag og foreninger, besteforelder, ansatte i skolene, politikere og alle som bryr seg om vår felles ungdom har anledning til å møte.


Arrangementet holdes i Kultursalen, Bjugn kulturhus mandag 18.november kl.17.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

Langt flere kvinner enn menn i nye Ørland kommune har tatt seg tid til å delta i helseundersøkelsen HUNT!

Formannskapet har gjort det, nå håper de alle andre i nye Ørland kommune gjør det samme!